Kies je taal:
Olifant

Handschrift Der Naturen Bloeme gedigitaliseerd

Eerder deze maand digitaliseerde de British Library het vroege veertiende-eeuwse handschrift van Maerlants Der Naturen Bloeme en plaatste het in zijn geheel online.

Jacob van Maerlant maakt met zijn magnum opus Der Naturen Bloeme deel uit van de Nederlandstalige literaire canon. Nu kan het handschrift met prachtige illustraties door iedereen bewonderd worden via deze link; extra informatie over het manuscript kan worden teruggevonden op deze link.

Willem Kuiper kondigde de digitalisatie van het handschrift aan op neerlandistiek.nl en voorzag het van de volgende beschrijving:

"Als een bibliofiele middeleeuwer ergens een hekel aan had dan was het aan open plekken in een boek. Soms schreef men daarin: ‘Hic nihil deficit’ (hier ontbreekt niets), maar nog veel liever vulde men die gaten op. Dat laatste is hier gebeurd. Een vrolijke schilder heeft het onaffe boek met talloze illustraties niet alleen visueel zeer aantrekkelijk gemaakt, maar ook de functie van dit boek als naslagwerk sterk verbeterd. Jacob heeft de dieren alfabetisch geordend op hun Latijnse naam. De Beer vind je dus niet onder de letter B maar onder de letter V van Ursus. De schilder heeft alle dieren, vogels, vissen, bomen enzovoort een banderol met hun volkstalige naam meegegeven."