Kies je taal:
Egidiuslied Gruuthuse Handschrift 1

Nieuwe leermiddelen bij canonteksten uit de Nederlandse literatuur

Naar aanleiding van de samenstelling van onze nieuwe 'Canon van de Nederlandstalige literatuur' stelde neerlandicus en lerarenopleider Jan Uyttendaele een aantal leermiddelen bij canonteksten samen.

De leermiddelen zijn bedoeld voor het secundair of voortgezet onderwijs. Ze bestaan steeds uit:

- een lijst met vragen en opdrachten voor de leerlingen

- een handleiding voor de leerkracht met achtergrondinformatie

- een aantal suggesties voor didactische werkvormen

- de oplossingen van de vragen

Ze zijn zowel bruikbaar voor klassikaal onderwijs als voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Bij afstandsonderwijs kunnen de leerlingen de informatie voor de leerkracht gebruiken als correctiemodel voor de vragen en opdrachten.

Alle leermiddelen werden gepubliceerd op KlasCement, de leermiddelenwebsite van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.

De leermiddelen zijn toegankelijk via onderstaande links:

Spaanse Brabander

Antwerps Liedboek

Gruuthuseliedboek

Hendrik van Veldeke en de troubadours

Van den Vos Reynaerde

Beatrijs

Lanseloet van Denemerken

Gruuthuseliedboek (Egidiuslied)

Mariken van Nieumeghen

Antwerps Liedboek (Adieulied van Maria van Bourgondië):

Karel ende Elegast

Walewein en het zwevende schaakbord

Koning Arthur: fictie of historie?

F. Bordewijk, Karakter

Hugo Claus, 'De moeder'

Willem Ellschot, Het dwaallicht

Liefdesgedichten

Voor de analyse van romans en verhalen kunnen de leerlingen gebruik maken van dit boekbesprekingsmodel.

Bij deze leermiddelen hoort ook een tekst met een verantwoording van de gebruikte werkvormen en een toelichting bij de didactische principes.

Ten slotte is er ook een bibliografie met tekstuitgaven van Middelnederlandse werken die in aanmerking komen voor het gebruik in de klas en voor de persoonlijke lectuur van de leerlingen.

Over de auteur

Jan Uyttendaele studeerde Germaanse Filologie aan de K.U. Leuven. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Heilige-Maagdcollege in Dendermonde en lerarenopleider aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout en de Academische Lerarenopleiding van de Letterenfaculteit van de K.U. Leuven. Zijn vakgebieden zijn neerlandistiek en vakdidactiek Nederlands.

Hij geeft lezingen over jeugdliteratuur en over Middelnederlandse literatuur en cultuur en publiceert vooral over de didactiek van het Nederlands in het secundair (voortgezet) onderwijs.