facebookglueinstagramlinkedinpinteresttwitter
Kies je taal:

Keuzecriteria

Bij de keuze van de teksten speelden onvermijdelijk diverse criteria tegelijk een rol.

Voor de lijst als geheel was de literair-esthetische waarde doorslaggevend.  Een eenduidige definitie of omschrijving van literaire kwaliteit is niet goed mogelijk. Niet alleen wisselen literaire oordelen in de loop van de geschiedenis, ook op ieder moment in die geschiedenis is dat oordeel sterk afhankelijk van de literatuuropvatting van de lezer. En die literatuuropvatting zelf hangt dan weer samen met tal van factoren zoals milieu, opleiding, leeftijd, geslacht…

Wij hebben geprobeerd om ons oordeel zo weinig mogelijk te laten beïnvloeden door modes of persoonlijke voorkeuren maar om integendeel de consensus te registreren die er in de loop van de jaren of van de eeuwen omtrent een literaire tekst is gegroeid. Sommige teksten zijn als het ware door de geschiedenis zelf gecanoniseerd en hebben daardoor een iconische status verworven. Daarom alleen al maken zij aanspraak op een plaats in deze lijst. Toch speelt in de afweging onvermijdelijk ook de vraag naar de relevantie van de tekst voor de lezers van vandaag.

Leesbaarheid, ook te begrijpen als bruikbaarheid in het onderwijs, kwam op die manier meer dan eens in concurrentie met onze overtuiging dat een canon als functie heeft om het literaire erfgoed te bewaren en het culturele geheugenverlies tegen te gaan.

bekijk de canon