Kies je taal:
Gnostiek 583 498 S C1 C C 0 0 1

Lucebert-specialisten hebben gedichten uit apocrief / de analphabetische naam geïnterpreteerd in het licht van de mystiek (C.W. van de Watering, Jan Oegema), de gnostiek (R.A. Cornets de Groot) of de Joodse kabbala (Anja de Feijter).

Het kan de moeite lonen om vanuit die invalshoek zijn gedichten te confronteren met het werk van mystici als Hadewijch en Jan van Ruusbroec.