facebookglueinstagramlinkedinpinteresttwitter
Kies je taal:
15  Louis Paul Boon 583 891 S C1 C C 0 0 1

Louis Paul Boon wijdde zijn laatste, postuum verschenen roman aan de strijd van de geuzen tegen het Spaanse gezag in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de eerste jaren van de Opstand.

Boon verwijst in Het Geuzenboek (1979) naar de beginregels van een geuzenlied van Arent Diricksz. Vos: ‘Slaat op de trommen van diredom-dijne, slaat op de trommen van diredom-dom.’ Hij lijkt het Geuzenliedboek voor zijn roman echter niet als bron te hebben gebruikt, zoals ook blijkt uit de literatuurlijst die achteraan de roman werd opgenomen.