Dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief

Het canonproject is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) .

Het canonproject past binnen het geïntegreerde letterenbeleid van de Vlaamse overheid en kadert in een ruimere visie rond leesbevordering en erfgoedbeleid.

De canon maakt duidelijk welke teksten door het literaire veld in Vlaanderen als essentiële Nederlandstalige literatuur worden beschouwd. Hij is een instrument voor het onderwijs, de overheid, de uitgeverijen en het brede lezerspubliek.

nieuws / alle nieuws

  • Publicatie op komst van NRC-artikelen Willem Elsschot

    Van onzen correspondent is een bundeling van de artikelen die Willem Elsschot tussen 1918…

    Lees verder
  • Elvis Peeters krijgt Komrij-prijs voor hertaling Hendrik van Veldeke

    Elvis Peeters heeft voor zijn hertaling van een aantal minnegedichten van Henric van…

    Lees verder

activiteiten / alle activiteiten

Nieuwe perspectieven op Multatuli

130 jaar na zijn overlijden vindt in Leiden een studiedag plaats waarin het werk van…

Lees verder