Dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief

Het canonproject is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) .

Het canonproject past binnen het geïntegreerde letterenbeleid van de Vlaamse overheid en kadert in een ruimere visie rond leesbevordering en erfgoedbeleid.

De canon maakt duidelijk welke teksten door het literaire veld in Vlaanderen als essentiële Nederlandstalige literatuur worden beschouwd. Hij is een instrument voor het onderwijs, de overheid, de uitgeverijen en het brede lezerspubliek.

nieuws / alle nieuws

  • Website over Bredero nu online

    In 2018 is het 400 jaar geleden dat Bredero is gestorven. Dat wordt door Stichting Bredero…

    Lees verder
  • Route van Nijmegen naar Antwerpen: in het spoor van Mariken

    Dankzij een nieuwe website kan je de route die Mariken van Nieumeghen samen met de duivel…

    Lees verder

activiteiten / alle activiteiten

Lezingenreeks over de canon (4) - “De poëzie uit de literaire canon” (Carl De Strycker)

De openbare bibliotheek van Merelbeke organiseert in het voorjaar van 2018 een vierdelige…

Lees verder