Kies je taal:

kanttekening

De genoemde criteria hebben er mee voor gezorgd dat dit een canon is van de witte man.

Niettemin verheugen wij ons op de zeer nabije toekomst waarin de literaire canon er superdivers zal uitzien.


We zijn er ons ook van bewust dat het historische proces dat aan deze selectie voorafging is getekend (en vertekend) door uitsluitingsmechanismen en discriminaties op grond van afkomst, gender, taal en cultuur.

Daarom willen we alert blijven voor de (nu nog) onbekende of onderschatte auteurs die tijdens die selectieprocessen bewust of onbewust door de poortwachters van hun tijd werden tegengehouden.

Voor het werk van die auteurs houden we een plaats open in onze lijst. Tegelijk doen we een luide en welgemeende oproep om ons die plek te helpen invullen. De oproep is gericht tot wetenschappers, auteurs en andere artiesten van onze tijd, maar ook tot u.

Dat we een blinde vlek hebben, daarvan zijn we ons goed bewust. Helpt u om ons meer te kunnen zien?

bekijk de canon

partners