Kies je taal:

oproep: 50+1

Op basis van onze criteria selecteerden wij 50 essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Aan die selectie gingen historisch uiteraard veel andere keuzeprocessen vooraf, die mee hebben bepaald welke werken op onze tafel terecht zijn gekomen.

We zijn er ons van bewust dat ons beeld van de literatuur en van de literatuurgeschiedenis werd getekend en vertekend door allerlei uitsluitingsmechanismen en discriminaties op grond van afkomst, gender, taal en cultuur. Daarom willen wij alert blijven voor het werk van (nu nog) onbekende of onderschatte auteurs die bewust of onbewust maar zeker ook onterecht door de poortwachters van hun (en onze) tijd werden tegengehouden.

Voor zulk literair werken houden wij een plaats open in onze lijst.

We doen ook een luide en welgemeende oproep om de vacante plek samen ons in te vullen.

Aan onze selectiecriteria willen we liever niet tornen, maar aan de lijst met 50 titels willen we wel graag een +1 toevoegen.

Daarom openen we op deze website een aparte pagina waar het debat over die toe te voegen titel kan plaatsvinden. Tijdens de evenementen die we vanaf nu her en der gaan organiseren, maken we voortaan ook telkens tijd en plaats voor onze blinde vlek. Op die manier wordt de nog te ontdekken +1 een krachtige motor om deze literaire canon blijvend te vernieuwen en te corrigeren.

Laat van u horen. Vul ons aan.

Voeg stemmen toe, maak de canon superdivers en corrigeer ons.

De canon evolueert. De canon leeft.

Wat een geluk.

bekijk de canon

partners