Kies je taal:

criteria

We hebben ervoor gekozen om een lijst op te stellen van 50 literaire werken. Om in aanmerking te komen moesten zij aan de volgende criteria voldoen.

1) De werken zijn oorspronkelijk in het Nederlands geschreven.
Klassiekers uit de Lage Landen die in het Latijn of het Frans zijn geschreven, kwamen dus niet in aanmerking.

2) De werken zijn geschreven voor een volwassen lezerspubliek en behoren tot het proza, de poëzie of het theater.
Literatuur die zich nadrukkelijk voordoet als kinder- en jeugdliteratuur werd dus uit de selectie geweerd. Hetzelfde geldt voor egodocumenten (zoals dagboeken) en essays.

3) De werken zijn minstens 25 jaar geleden gepubliceerd.
De lijst die hier wordt voorgesteld dateert van 2020. De uiterlijke publicatiedatum van de geselecteerde werken is dus 1995.

4) De auteur van de werken is overleden.

bekijk de canon

partners