Kies je taal:

kanttekening


De genoemde criteria hebben er mee voor gezorgd dat dit een canon van de witte man is. Wij verheugen ons weliswaar op een nabije toekomst waarin de literaire canon superdivers zal zijn.

We zijn er ons bovendien van bewust dat het historische proces dat aan deze selectie voorafging is getekend (en vertekend) door uitsluitingsmechanismen en discriminaties op grond van afkomst, gender, taal en cultuur.

Daarom willen we alert blijven voor het werk van (nu nog) onderschatte of zelfs onbekende auteurs die tijdens die selectieprocessen bewust of onbewust door de poortwachters van hun tijd werden tegengehouden.

Voor hun werk houden we een plaats open in onze lijst. Tegelijk doen we een luide en welgemeende oproep om ons die plek te helpen invullen. De oproep is gericht tot wetenschappers, auteurs en andere artiesten van onze tijd, maar ook tot u, wie u ook bent.

Dat we een blinde vlek hebben, daarvan zijn we ons goed bewust.

Helpt u ons beter te kunnen zien?

bekijk de canon

partners