Kies je taal:

toelichting


De keuze voor 50 teksten is in zekere mate arbitrair en brengt onvermijdelijk met zich mee dat de meeste lezers in deze lijst evenveel van hun lievelingswerken zullen missen als de samenstellers ervan. Toch hebben wij bewust voor een strenge selectie gekozen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een bruikbare canon eerder overzichtelijk, didactisch werkbaar en stimulerend moet zijn dan te overweldigend of onoverzichtelijk vanwege het onbereikbare ideaal van volledigheid.

Om diezelfde reden hebben wij er niet naar gestreefd om verrassende of onverwachte keuzes te maken. Een canon is geen lijst van geheimtips of onontdekte parels, hoezeer zulke werken onze literatuur ook mee kleuren en kruiden. We wilden een beperkt aantal werken naar voren halen die intrigerend, belangwekkend of representatief genoeg zijn om als vertrekpunt te kunnen dienen voor meer weidse verkenningen van ons literair erfgoed.

De beperking in de tijd en tot het werk van overleden auteurs is noodzakelijk om te vermijden dat gesprekken over een canon worden doorkruist door discussies over de actuele literatuur. Distantie in de tijd is noodzakelijk om van een gecanoniseerd werk te kunnen spreken.

Deze canonlijst heeft betrekking op de hele Nederlandstalige literatuur. Toch werd ze door een voltallig Vlaamse commissie samengesteld. Dat perspectief houdt verder geen standpunt in over de eenheid of gescheidenheid van de Nederlandstalige literatuur in Noord en Zuid.

bekijk de canon

partners