Kies je taal:

educatief aanbod

Haal een gratis poster op in het KANTL-gebouw en fleur je klas of bibliotheek op met Daniël & de canon.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leermiddelen bij canonwerken uit de Nederlandstalige literatuur.

In het kader van het Vlaamse Leesoffensief ontving de KANTL in 2022 een bijkomende subsidie om haar educatief aanbod rond de literaire canon en literair erfgoed uit te breiden. In het bijzonder is er nood aan geschikt dynamisch lesmateriaal voor de leeftijdsgroep die het volgens de PISA-resultaten steeds moeilijker heeft met begrijpend lezen en leesmotivatie (namelijk leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs), meer specifiek de richtingen dubbele finaliteit en arbeidsmarkt (het vroegere TSO en BSO).

De focus van het leesbevorderingsproject, dat de projectnaam ‘De Samenlezing’ kreeg, ligt vrij letterlijk op het ‘samen lezen’ van rijke teksten en verhalen, waarbij de leerkracht voorleest en de leerlingen uitnodigt tot gesprekken over hun eigen mening en ervaringen. De voordelen van voorlezen als werkvorm in het secundair onderwijs (in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie of een andere thuistaal) zijn legio. Bovendien krijgt lezen van literatuur op deze manier weer een sociaal karakter. Deze methodiek sluit goed aan bij de vernieuwde leerplannen voor de doelgroep, waarin het lezen van literatuur op een ‘belevende manier’ is opgenomen, en de leerkracht daarbij veel vrijheid krijgt. Anderzijds is het materiaal door zijn open karakter ook heel geschikt om in te zetten in een doorstroomcontext.

De KANTL werkte voor dit project een nieuwe portaalwebsite uit, die als educatieve tegenhanger van de literairecanonwebsite kan dienen. Per canonwerk worden daar niet alleen de leermiddelen verzameld die volgens de methodiek van het interactief voorlezen zijn opgevat, maar ook (op termijn) lesmateriaal van externen rond canonliteratuur.

Klik hier om naar de website van de 'literaire canon in de klas' te gaan.


Externe leermiddelen bij canonwerken.

Naar aanleiding van de samenstelling van onze nieuwe 'Canon van de Nederlandstalige literatuur' stelde neerlandicus en lerarenopleider Jan Uyttendaele een aantal leermiddelen bij canonteksten samen.

Die leermiddelen zijn bedoeld voor het secundair of voortgezet onderwijs. Ze bestaan telkens uit twee aparte delen: een lijst met vragen en opdrachten voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht met achtergrondinformatie, een aantal suggesties voor didactische werkvormen en de oplossingen van de vragen.

Elk leermiddel is zowel bruikbaar voor klassikaal onderwijs als voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Bij afstandsonderwijs kunnen de leerlingen de informatie voor de leerkracht gebruiken als correctiemodel voor de vragen en opdrachten.

Alle leermiddelen werden gepubliceerd op KlasCement, de leermiddelenwebsite van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid. Neem hier een kijkje naar het leermiddel over Hendrik van Veldeke en de troubadours, en ontdek ook de andere onderwerpen in het aanbod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archief voor Onderwijs levert een schat aan audiovisueel lesmateriaal over de literaire canon.

Canon Cultuurcel, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) en het Vlaams Instituut voor het Archief (toen VIAA, nu meemoo) sloegen de handen in elkaar.

Voor het 'Archief voor Onderwijs' werden 50+1 collecties gemaakt die inzoomen op een werk uit de Nederlandstalige literaire canon. Elke collectie bevat audiovisueel materiaal over de auteur en het werk, over de specifieke tijdsgeest waarin het werk tot stand kwam, de actualiteitswaarde ervan, en inzichten van kenners en lezers.bekijk de canon

partners