Kies je taal:
18 26812 583 476 S C1 C C 0 0 1

Van de vele verzamelde werken, gepubliceerd ofwel op aansturen van de auteur ofwel op initiatief van de uitgever, spannen de rijk geïllustreerde uitgaven van Alle de wercken van Jacob Cats door Jan Jacobsz Schipper (zie afbeelding) beslist de kroon. Ze verschenen in 1655 en 1658 (met toevoeging van nieuwe titels).

Qua esthetische uitvoering én bijval waren zij onovertroffen. De uitgever vermeldt trots de tot dan toe duizelingwekkende successen van de dichter: tienduizenden exemplaren – alleen al 50.000 van Houwelick – en een internationale weerklank via vertalingen. Hij heeft het daarbij ook over de hoge scores in Vlaanderen en Brabant.

Maar al fungeerden Cats’ dichtwerken als huisbijbel voor menig Nederlands gezin, in het circuit van de door Vondel gepromote ‘Nederduitsche dichtkunde’ staan deze op vermaak en concrete levensinstructie afgestemde embleemboeken en rijmverhalen niet op de voorgrond. In de bloemlezingen blijft Cats helemaal afwezig, misschien ook omdat elke lezer hem al had.