Kies je taal:
Sara Burgerhart

Klassiekers in de klas: lessenreeks met animatie over De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) gratis online.

In deze lessenreeks staat De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken centraal, die wordt gelezen als coming of ageroman waarin seksueel misbruik, zwijgen, opgroeien en huwelijksdwang een belangrijke rol spelen. Sara Burgerhart wordt vergeleken met andere literaire teksten uit verschillende periodes waarin deze thema’s aan bod komen, waarbij wordt gefocust op teksten met een meisje als hoofdpersoon, waarbij zowel historische teksten (Mariken van Nieumeghen) als hedendaagse teksten (Drift) aan bod komen. De centrale vragen die worden gesteld in de lessen zijn: wat betekent het om op te groeien als meisje in de achttiende eeuw? Welke ruimte krijgen meisjes in teksten uit andere periodes, en in hoeverre is de thematiek van Sara Burgerhart nog steeds relevant voor jongeren van nu?

Deze lessenserie kan worden uitgevoerd in klas 4 of 5 havo/vwo in het Nederlandse voortgezet onderwijs en in de derde graad, klas 5/6 ASO/TSO/KSO van het Vlaamse secundaire onderwijs.

De lessenreeks ‘Sara Burgerhart: coming of age in de achttiende eeuw’ is ontwikkeld door Joke Brasser (docent Nederlands), prof. dr. Yra van Dijk (modern letterkundige, lid Fixdit) en Marie-José Klaver (vakdidacticus en docent Nederlands en Duits). Zij ontvingen een subsidie van de Maatschappij der Nederlandse Letteren voor het ontwikkelen van de animatie en de lesmaterialen.

De lessenreeks is gratis te downloaden op Literatuurgeschiedenis.org en kan direct in de klas ingezet worden.

Een artikel van Joke Brasser over de lessenreeks kan je lezen op Neerlandistiek.nl.