Kies je taal:
Der Naturen Bloeme 1024X607

Nieuw leermiddel bij een canontekst: Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme (ca. 1270)

Jacob van Maerlant was de eerste grote auteur uit ons taalgebied, die in zijn eentje als het ware een complete bibliotheek heeft geschreven. Daartoe behoren niet alleen een wereldgeschiedenis, een navertelling van heel de Bijbel en een wereldgeografie, maar ook de eerste biologische encyclopedie in onze taal, Der naturen bloeme (‘Het beste uit de natuur’), uit ongeveer 1270 . Daarin beschrijft hij zowel de mens als alle toen bekende viervoeters, vogels, vissen en kruiden, en bovendien de edelstenen, de wonderen van de zee en een groot aantal vreemde volkeren. Jacob van Maerlant wordt beschouwd als de aartsvader van alle Middelnederlandse dichters en zijn natuurencyclopedie behoort tot de canon van de Nederlandstalige literatuur, zoals die is opgesteld door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Zie: https://literairecanon.be/nl/werken/der-naturen-bloeme

Maar hoe kunnen we de leerlingen van het voortgezet/secundair onderwijs motiveren om met zo’n compleet achterhaalde en bovendien nog in een nauwelijks te begrijpen taal geschreven natuurencyclopedie uit de dertiende eeuw aan de slag te gaan? Dat lees je hier.

Het leermiddel is (net als dertig andere leermiddelen over canonteksten) gepubliceerd op de officiële website van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap KlasCement. Zie: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/160921/jacob-van-maerlant-lesidee/

Het leermiddel kan ook in pdf-formaat geraadpleegd worden op Histoforum. Zie: http://histoforum.net/2021/uyttendaele.html