Kies je taal:
Schermafbeelding 2021 07 06 164644

Nieuwe items over canonteksten toegevoegd aan leermiddelenwebsite

Jan Uyttendaele breidde zijn onschatbare leermiddelenaanbod uit met enkele nieuwe items. 

Naar aanleiding van het verschijnen van de herziene ‘Canon van de Nederlandse literatuur’ stelde Jan Uyttendaele een aantal leermiddelen bij Nederlandstalige canonteksten samen. Ze zijn bedoeld voor het secundair of voortgezet onderwijs en bestaan telkens uit twee aparte delen: een lijst met vragen en opdrachten voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht met achtergrondinformatie, een aantal suggesties voor didactische werkvormen en de oplossingen van de vragen. Elk leermiddel is zowel bruikbaar voor klassikaal onderwijs als voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Bij afstandsonderwijs kunnen de leerlingen de informatie voor de leerkracht gebruiken als correctiemodel voor de vragen en opdrachten.

Alle leermiddelen zijn gepubliceerd op KlasCement, de leermiddelenwebsite van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.

Hendrik van Veldeke en de troubadours

Van den Vos Reynaerde

Beatrijs

Lanseloet van Denemerken

Gruuthusemanuscript, Egidius

Mariken van Nieumeghen

Antwerps Liedboek, Adieulied van Maria van Boergondië

Karel ende Elegast

Walewein en het zwevende schaakbord

Arthurromans

F. Bordewijk, Karakter

Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten ('De moeder')

Willem Ellschot, Het dwaallicht

Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten ('Rendez-vous')

Herman Gorter, liefdespoëzie

Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten

Paul van Ostaijen, In memoriam Herman Van den Reeck

Gruuthusemanuscript, Kerelslied

Antwerps liedboek, liefdesliederen

Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Groot liedboek

Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Spaanse Brabander

Pieter Corneliszoon Hooft, liefdesliederen en -gedichten

Joost van den Vondel, gedichten

Bij deze leermiddelen hoort ook een tekst met een verantwoording van de gebruikte werkvormen en een toelichting bij de didactische principes:

https://www.klascement.net/artikels/67899/middelnederlandse-literatuur-in-het-secundair-onderwijs/