Kies je taal:
Waleweinsmith

Pas verschenen: Walewein en ‘ic’.

Simon Smith bestudeert in een nieuwe publicatie twee thema's i.v.m. de figuur van Walewein.

Walewein was de neef van koning Artur, die in Vlaanderen in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw centraal stond in heel wat zgn. 'Arturromans' in de volkstaal.

In episodische verhalen, te onderscheiden van lijvige pseudo-historische romans, geniet de dappere en hoofse ridder Walewein, de neef van koning Artur, een geweldige reputatie. Vreemd, en vragend om een verklaring, is dat Walewein slechts een kleine en ook nog eens ontluisterende rol speelt in Die Riddere metter Mouwen, een roman die als invoeging in de beroemde Lancelotcompilatie bewaard is gebleven.

In een lang artikel bespreekt Simon Smith in Miraudijs, Walewein en ‘ic’ wat de reden van Waleweins degradatie geweest kan zijn. Hierbij ook aandacht voor de Roman van Walewein, een meesterlijke tekst geschreven door twee dichters, Penninc en Pieter Vostaert. Tussen deze roman en Die Riddere metter Mouwen bestaat een intertekstueel verband, waardoor Walewein naar voren komt als een held van de oude garde, die als ridder en als redder overvleugeld wordt door een debutant.

De tweede bijdrage in het boekje is korter. Hierin bespreekt de auteur de ‘ic’ in Die Riddere metter Mouwen, met als vraagstelling wie er achter deze vertelinstantie schuilgaat. Is dat de dichter van de oorspronkelijke, Vlaamse roman uit de tweede helft van de dertiende eeuw? Of kan de verteller een zegsman zijn van Lodewijk van Velthem, de dichter uit de veertiende eeuw die naar men aanneemt de Lancelotcompilatie heeft samengesteld? Enkele schema’s ondersteunen het betoog van de auteur. Het boekje wordt gecompleteerd door een beknopte samenvatting in het Engels en door een omvangrijke bibliografie.

S. Smith: Miraudijs, Walewein en ‘ic’. Twee opstellen over ‘Die Riddere metter Mouwen’. Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Münster 2017. ISBN/EAN 978-90-8880-033-7 (Stichting Neerlandistiek VU)/978-3-89323-775-3 (Nodus Publikationen). 84 blz., EUR 14,50 excl. verzending. Ook te bestellen via email.

BRON: neerlandistiek.nl