Kies je taal:
Elsschotpubl

Publicatie op komst van NRC-artikelen Willem Elsschot

Van onzen correspondent is een bundeling van de artikelen die Willem Elsschot tussen 1918 en 1922 voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft geschreven.

De teksten zijn bijeengezocht en van een commentaar voorzien door C.J. Aarts en M.C. van Etten.

Bijna niemand weet dat Willem Elsschot kort na de Eerste Wereldoorlog een paar jaar de Antwerpse correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant was. Elsschot brengt nuchter verslag uit, maar laat zijn sarcastisch commentaar niet achterwege.

Terwijl Antwerpen herrijst, heeft Elsschot een scherp oog voor alle ellende van de bevolking: de woningnood, de voedselschaarste, de afbladderende verf, de werkloosheid. Bovenal was Elsschot er zich steeds van bewust dat hij zijn bijdragen aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef voor Nederlandse lezers.

Van onzen correspondent is een uitgave van Polis. Meer informatie over het boek vind je hier.