Kies je taal:

Marnix Gijsen


voor 1374, Marialegende, poëzie
8 Flor007Tenh12Ill005 583 874 S C1 C C 0 0 1

De Vlaamse auteur Marnix Gijsen was een groot kenner en bewonderaar van de Middelnederlandse literatuur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in New York. Onder zijn echte naam Jan-Albert Goris gaf hij er in 1943 een Franstalige lezing, Du génie flamand. Het verhaal van Beatrijs wordt daarin neergezet als de ultieme belichaming van de Vlaamse volksziel. Vooral de wijze waarop Beatrijs haar minnaar terechtwijst als die al te vlug met haar de liefde wil bedrijven, is volgens hem typerend voor de Vlaamse cultuur.

Toen in 1944 opnieuw een Engelse vertaling van de Beatrijs verscheen, ditmaal door Adriaan J. Barnouw, schreef Goris een lovende introductie waarin hij de menselijkheid en de eenvoud van het Middelnederlandse gedicht bejubelt.