Kies je taal:
45  Golden Bough 583 364 S C1 C C 0 0 1

Deze invloedrijke studie over mythes en religie van de Schotse antropoloog James Frazer werd voor het eerst gepubliceerd in 1890.

Volgens Clauskenner Georges Wildemeersch (in Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie) leerde Claus het boek kennen via Hans Andreus en kocht hij het in mei 1954. Het oefende grote invloed uit op zijn vroege werk.

Niet alleen in De Oostakkerse gedichten is een aantal van de door Frazer bestudeerde mythes verwerkt, ook in romans als De hondsdagen (1952) en De verwondering (1962) zijn patronen te onderkennen die in The Golden Bough worden blootgelegd.

Ze worden bij Claus heel vaak verbonden met de freudiaanse theorie. Voor een interpretatie met behulp van Frazers boek kan je terecht in het boek Vrome wensen (2003) van Georges Wildemeersch.

(foto: J.M.W. Turner - The Golden Bough)