Kies je taal:
26  Couperushuis 583 821 S C1 C C 0 0 1

In 2007 werd het huis dat Couperus’ vader in 1883 liet bouwen in de Surinamestraat 20 in Den Haag te koop aangeboden. Het heeft nog de originele marmeren en parketvloeren, plafonds, houten lambriseringen en glas‑in‑loodramen.

Noch de overheid, noch de gemeente Den Haag toonde ook maar enige belangstelling. Minister Plasterk verklaarde koudweg dat Couperus’ erfenis al voldoende ruimte kreeg in het Letterkundig Museum. Daarom besloten de Couperusfans om de Stichting Couperushuis Surinamestraat in het leven te roepen. Auteurs als Arnon Grunberg en Hella S. Haasse steunden het initiatief, evenals een aantal bedrijven. Maar toen kwam de crisis en de bedrijven haakten af. Er werd dan maar besloten om van de aankoop af te zien en een herdenkingsplaat aan te brengen. Maar ook dat mislukte want het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat eigenaar is en er tot 2006 ook ambassade hield, wilde om onbekende redenen geen toestemming verlenen.

Het monumentale huis staat op dit ogenblik nog altijd te koop. Wie ƒ2.900.000 te veel heeft, kan zich desgewenst de gelukkige eigenaar noemen van het huis waar Couperus Eline Vere heeft geschreven.