Kies je taal:
Kerkenclaghe 583 365 S C1 C C 0 0 1

Maerlant is de auteur van tiental strofische gedichten.

De bekendste zijn: de Eerste Martijn, een dialoog tussen ‘Jacob’ en ‘Martijn’ over een tiental morele, religieuze of maatschappelijke kwesties; Van den lande van oversee, een gepassioneerde oproep om het Heilig Land te bevrijden; en Der kerken claghe, een striemende aanklacht tegen de misstanden in de Kerk.

Maerlant koos voor zijn gedichten een buitengewoon moeilijk rijmschema, dat hij de clausule noemde. De clausule is een strofe van dertien verzen op slechts twee rijmen. Ze is genoemd naar het slotvers dat met een herhaling van het vorige rijm de strofe afsluit: aabaabaabaabb. Maerlant clausule vond navolging, maar werd door minder begaafde dichters ook vaak ingekort en vereenvoudigd.

De strofische gedichten van Maerlant zijn online raadpleegbaar via de DBNL.

(afbeelding: fragment uit 'Der kerken claghe' - Flandrica.be)