Kies je taal:
44 Boerenbedrijf 583 570 S C1 C C 0 0 1

In 1949 verscheen de vertaling door Ida Gerhardt van Vergilius' GeorgicaHet boerenbedrijf. Echo’s daarvan zijn ook in haar eigen werk terug te vinden.

Maar ook los daarvan spelen de Hollandse natuur en het boerenleven een belangrijke rol in haar gedichten. Het noemen van auteurs en werken waar die thematiek een belangrijke rol speelt heeft vanzelfsprekend iets willekeurigs, maar er valt bijvoorbeeld te denken aan de poëzie van H.H. ter Balkt, Willem van Toorn en Ad Zuiderent, en zeker aan het beroemde gedicht ‘Herinnering aan Holland’ van H. Marsman.

Ook het Natuurdagboek van Nescio kan stof bieden voor interessante vergelijkingen. In Vlaanderen ademen sommige gedichten van Charles Ducal, waarin de mythe van het idyllische boerenleven ontmaskerd wordt, de geest van Gerhardt.