Kies je taal:
28 Luuk Gruwez 583 583 S C1 C C 0 0 1

Door de opvallende klankrijkdom en de melancholieke thematiek van zijn vroege poëzie werd Van de Woestijne door zijn tijdgenoten zowel in Nederland als in Vlaanderen meteen erkend als een groot dichter. Zijn invloed is dan ook zeer groot geweest en aan te wijzen in het vroege werk van zo diverse schrijvers als Richard Minne, Louis Paul Boon, Herwig Hensen en Maurice Gilliams.

De toon en de verwoording van zijn belijdenislyriek waren overweldigend.

Nog een eeuw later gaan jonge dichters een literaire dialoog aan met hun grote voorganger. Zo verwijst Luuk Gruwez (zie afbeelding) in zijn bundel Een huis om dakloos te zijn (1981) rechtstreeks naar Het vader-huis en gebruikt hij voor het motto en voor een reekstitel ook elementen uit de latere bundel De modderen man.

Echo’s van Van de Woestijne zijn ook te vinden bij Stefan Hertmans.