Kies je taal:
22 Index 583 400 S C1 C C 0 0 1

Bewonderaars van Multatuli worden “Multatulianen” genoemd, vroeger ook weleens “Multatulisten”. Velen onder hen zijn lid van het Multatuli Genootschap, dat in 1910 opgericht werd en nog altijd meer dan driehonderd leden telt, die twee keer per jaar samenkomen in Amsterdam. De voorjaarsvergadering heeft plaats op de eerste zaterdag na 2 maart, de datum waarop Multatuli in 1820 geboren is. De najaarsvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van november. Na het zogenaamde “huishoudelijke” gedeelte treedt telkens een spreker of spreekster op die Multatuli vanuit zijn of haar visie belicht.

Tot diep in de jaren 1980 waren de Multatulianen in hoofdzaak vrijdenkers, socialisten en anarchisten. De laatste decenniën wordt het Genootschap meer bevolkt door filologen die Multatuli als een superieur stilist en retoricus zien. In 1985 heeft Atte Jongstra een heel boeiend boek uitgegeven over de Multatulianen. Het is ook aan een Multatuliaan te danken dat we sinds 2002 beschikken over een oerdegelijke én vlot leesbare biografie: Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker door Dik van der Meulen (afbeelding).

Het Multatuli Genootschap heeft tussen 1978 en 2014 een tijdschrift Over Multatuli uitgegeven. Sinds 2015 is overgegaan tot een Jaarboek Multatuli. Elk jaar zijn er lezingen, discussieavonden en evenementen als de Summertime Walk en het Max Havelaar Toesprakentoernooi voor scholieren. Het valt allemaal te ontdekken op de site van het Multatuli Huis.