Kies je taal:
32 Index 583 330 S C1 C C 0 0 1

Nijhoffs poëzie heeft de nodige sporen nagelaten in het werk van latere dichters. In 1987 verscheen de bundel Twist met ons, met gedichten van Dirk van Bastelaere (zie afbeelding), Erik Spinoy, Charles Ducal en Bernard Dewulf. Benno Bernard, de samensteller ervan, typeerde deze vier dichters als ‘postmodernistische erfgenamen’ van Nijhoff.

Met name Van Bastelaere laat in zijn werk een aantal opvallende parallellen met Nijhoff zien. Ook bij hem gaat het bij het schrijven van poëzie niet om het weergeven van persoonlijke gevoelens van de dichter. Daarnaast maakt Van Bastelaere net als Nijhoff gebruik van gestalten, personages die dienen als maskers voor de dichter.

Het grote epische gedicht Pornschlegel van Van Bastelaere is als een omkering te beschouwen van Awater. Nog veel minder dan in Nijhoffs gedicht krijgt de lezer vat op de betekenis van Van Bastelaeres gedicht.