Kies je taal:
25  Boe022199601Ill0086 583 875 S C1 C C 0 0 1

De roem van Gezelle is voor een deel het werk van zijn uitgevers, en dan vooral van één uitgever in Nederland.

Bij leven publiceerde Gezelle zijn verzameld werk bij de uitgeverij Jules De Meester uit Roeselare, die ook de rechten op zijn werk bezat. Na het overlijden van Gezelle verwierf de familie, met steun van enkele bevriende artsen, het auteursrecht op Gezelles volledig werk.

In feite beheerde Stijn Streuvels voortaan de zakelijke kant van het literaire nalatenschap van zijn oom. Streuvels sloot tussen 1901 en 1919 talrijke contracten met de Amsterdamse uitgever Lambertus J. Veen voor een hele reeks postume edities, herdrukken, bloemlezingen, motto-albums, geschenkboekjes en schooluitgaven. Ook later nam uitgeverij Veen nog Gezelle op in haar fonds.

Jaar na jaar kwamen vele duizenden exemplaren van Gezelles werk op de markt, in de eerste plaats in Nederland en in mindere mate in Vlaanderen. Memorabel is de uitgave van een bloemlezing Verzen in 1901, waarvan 100 genummerde luxe-exemplaren werden gedrukt, elk voorzien van een oorspronkelijk handschrift van de dichter. Postuum oogstte Gezelle dus eerst en vooral in het Noorden commercieel succes. In de Nederlandse literaire kritiek was zijn faam begin twintigste eeuw al vlug gevestigd als voorbeeld van een expressief woordkunstenaar.