Kies je taal:
5 Weimar Goethenationalmuseum Illustration Reineke Fuchs 583 408 S C1 C C 0 0 1

Reynaerts Historie bepaalde het Europese succes van de Reinaertstof.

Omstreeks 1475 werd de Reinaert II door Heinric van Alcmaer bewerkt: hij deelde het verhaal in hoofdstukken met titels en voegde regelmatig moraliserende commentaren in proza toe. Deze bewerking (de Reinaert IIIa) werd omstreeks 1490 door Gheraert Leeu in Antwerpen gedrukt.

Deze rijmincunabel werd in het Nederduits vertaald en in 1498 te Lübeck gedrukt. Deze Reynke de vos staat aan het begin van een rijke Duitse traditie, die met Reineke Fuchs (1793) van Goethe (zie afbeelding) een hoogtepunt zou kennen.

Gheraert Leeu had in 1479 al een prozabewerking van de Reinaert II gedrukt (de Reinaert IIIb). Deze zou door de eerste Engelse drukker, William Caxton, in 1481 vertaald en gedrukt worden onder de titel The History of Reynart the Foxe. Dankzij de Reinaert II is de Vlaamse vossengeschiedenis niet enkel in het Duits en het Engels bekend, maar ook in het Deens, het Zweeds, het IJslands en zelfs in het Frans.