Kies je taal:
23  File Handler Ashx 583 395 S C1 C C 0 0 1

Al is er geen enkele aanwijzing dat Gorter de poëzie van Guido Gezelle (afbeelding) kende, toch zijn er interessante parallellen te trekken tussen de Verzen van Gorter en sommige gedichten van Gezelle.

In beide gevallen gaat het vaak om de uitdrukking van een intense, emotioneel geladen natuurervaring. Ook Gezelle doorbreekt daartoe in veel van zijn gedichten de dichterlijke conventies en, zoals bij Gorter, komen klank en ritme helemaal op de voorgrond.

Merkwaardig is ook hoe beide dichters op een verschillende manier in hun werk en in hun ontwikkeling zijn omgegaan met het dilemma tussen esthetiek en ideologie, in het geval van Gezelle de katholieke godsdienst, bij Gorter de filosofie van Spinoza en later het socialisme.