Kies je taal:

Graal en Merlijn


medio 13de eeuw, ridderroman
2 Maer002Merl02 01 Tpg

De populariteit van de Franse Arturstof blijkt ook uit Jacob van Maerlants dubbelroman Historie van den Grale/Merlijns boec (ca. 1261), waarin verteld wordt hoe de graal (de schotel van het laatste avondmaal) naar Brittannië gekomen was en hoe Artur met de hulp van de tovenaar Merlijn op de troon komt.

Maerlant heeft deze dubbelroman berijmd naar een Oudfranse bron, de Estoire del Saint Graal en de Merlin. Een halve eeuw later vulde Lodewijk van Velthem deze vroege geschiedenis van de Graal en van Artur aan met een vertaling van een vervolg op de Merlin (de Suite du Merlin).