Kies je taal:
Zero Tot Kleine Zielen

Jubileumtentoonstelling Couperusmuseum: 'Van ZERO tot Kleine zielen'

In 2016 viert het Louis Couperus Museum zijn twintigjarig jubileum. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseert het museum een tentoonstelling onder de titel 'Van ZERO tot kleine zielen' (2 april - 6 oktober 2016).

Bezoekers vragen zo dikwijls: heeft Couperus hier ook gewoond, aan Javastraat 17? Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De volgende vraag is dan vaak: waarom is het museum dan hier gevestigd? Dit leidt als vanzelf tot het idee om een expositie te organiseren over de geschiedenis van het huis Javastraat 17( 2 april - 6 oktober 2016).

De band tussen de galerie en het Louis Couperus Museum wordt in eerste instantie gevormd door de figuur van Albert Vogel, voordrachtskunstenaar, biograaf van Couperus en galeriehouder. Maar wat Louis Couperus en de ZERO-kunstenaars ook onderling verbindt is het feit dat het werk van de schrijver in zijn tijd eveneens als avantgardistisch gold.  Het is nu moeilijk ons voor te stellen dat de boeken van Louis Couperus omstreeks 1900 even zedenloos gevonden werden als de erotische kunst van Yayoi Kusama in 1965. ‘Sommige zijner boeken behoren tot de pornografische lectuur,’ schreef bijvoorbeeld pater A.B.H. Gielen S.J. in 1917.

Zo bezien blijkt er een onverwachte lijn te bespeuren in de historie van Javastraat 17. Galerie zowel als museum hebben onderdak geboden aan avantgardisten, elk op hun eigen terrein. De tentoonstelling en begeleidende publicatie besteedt aandacht aan beide aspecten. De voorkamer is gewijd aan Louis Couperus, met nadruk op De boeken der kleine zielen. In de achterkamer van het museum gaat u terug in de tijd naar de roerige jaren zestig van de vorige eeuw.

Meer info vind je hier.

Contact:

Email adres: info@louiscouperusmuseum.nl

Post- en bezoekadres: Javastraat 17 2585 AB Den Haag

Tel.: 070-364 06 53