Kies je taal:
Lkhkldfklgj

Literaire helden in de klas #3 - Inspiratienamiddag voor het onderwijs

Hoe ga je als leerkracht creatief aan de slag met literaire klassiekers? Hoe breng je tijdloze teksten tot leven in de klas?

Kom op 17 maart inspiratie opdoen tijdens de derde editie van Literaire helden in de klas.

In deze lightversie van onze inspiratiedag presenteren we een selectie ideale lessen over canonteksten en een kritische les over het hoe en wat van canonisering.

Literaire helden in de klas is een inspirerende bijscholing voor leerkrachten uit de hogere cyclus van het secundair onderwijs en voor studenten uit de lerarenopleidingen.

Programma:

13u30 Verwelkoming door Leen van Dijck, voorzitter van de KANTL.

13u45 Canon of kanon? door Stef Van Aken (docent Nederlands & Duits aan het Interfacultair Instituut voor Levende Talen (ILT) KU Leuven)

In een dynamische les over canon en canonisatie leren de leerlingen op een kritische en laagdrempelige manier de grootste namen uit de Nederlandstalige literatuur kennen. Daarbij ligt de focus (nog) niet op het lezen van teksten, maar eerder op de cultureel-maatschappelijke waarde van een canon. Dit lesontwerp biedt een kader voor literatuurgeschiedenis in de derde graad aso, maar wil ook leerlingen (en leerkrachten) uitdagen om zelfstandig met canonwerken aan de slag te gaan.

14u30 ‘Vervuld door de meest vervreemdende taal’. Aan de slag met De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus door Kevin Absillis (hoofddocent moderne Nederlandstalige letterkunde en algemene literatuurweten­schap verbonden aan de Universiteit Antwerpen)

Om het met een understatement te zeggen: Hugo Claus’ dichtbundel De Oostakkerse gedichten (1955) is niet de gemakkelijkste keuze die een leerkracht kan maken uit de literaire canon. Toch biedt juist de grote raadselachtigheid van deze verzen kansen om aan poëzieonderwijs te doen, leesvaardigheid aan te scherpen en belangstelling voor het literaire verleden te wekken. Na een korte, inleidende reflectie over de didactisering van de literaire canon wil deze presentatie enkele lesideeën demonstreren om vandaag met De Oostakkerse gedichten aan de slag te gaan (incusief werkvormen, opdrachten en suggesties voor differentiatie). De nadruk komt daarbij te liggen op het begeleiden en prikkelen van de leerlingen om zelf betekenis te ontdekken in cryptische poëzie, zonder daarbij te verzanden in al te vrijblijvende ‘reader response’-discussies.

15u15 pauze

15u30 Verbrief de liefde - In dit project belichten Hilde Lauwers en Niels van Wolleghem de roman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken (1782).

Ze tonen aan waarom dit boek van vrouwelijke auteurs een plaats in de literaire canon van Nederlandstalige literatuur verdient. Ze demonstreren ook hoe de leerlingen via activerende werkvormen met deze briefroman aan de slag kunnen.

Hilde Lauwers (onderwijsdidacticus Educatieve Master Nederlands UGent) en Niels van Wolleghem (student aan de Educatieve Master Nederlands UGent)

16u15 Leven en dood in de ast - Stijn Streuvels door Peter Van Damme (pedagogisch begeleider & praktijklector KULeuven)

De nieuwe (specifieke) eindtermen literatuur verwijzen expliciet naar de literaire canon. We kiezen ervoor om in deze digitale tijden een uitdagende tekst in de les Nederlands aan bod te laten komen. We staan stil bij wat canonliteratuur eigenlijk is en wat het belang voor het onderwijs kan zijn. De deelnemers krijgen een uitgewerkt lesvoorbeeld - dat tegelijk een sjabloon kan zijn voor andere lessen - waarin - op basis van enkele tekstfragmenten - het boek van Streuvels besproken wordt. De les kan zowel klassiek als via afstandsonderwijs gegeven worden. Voor dit laatste traject doen we concrete suggesties. Bovendien voorzien we enkele extra verwerkingsopdrachten.

17u einde

Praktisch.

17 maart 2022 van 13u30 tot 17u

KANTL - Koningstraat 18, Gent

De toegang is gratis, na reservatie via secretariaat@kantl.be. Vooraf aangevraagde deelnamebewijzen worden de dag zelf aan de aanwezigen bezorgd.

De KANTL organiseert deze inspiratiedag met de medewerking van de Educatieve Masters Talen van de UGent, KU Leuven en UAntwerpen.